RCB

Tepelné čerpadlo

 • Tepelné čerpadlo je moderní a úsporný zdroj tepla, který dokáže zajistit vytápění, ohřev teplé vody a v případě potřeby i chlazení téměř jakékoliv budovy. Při výběru vhodného typu tepelného čerpadla, je potřebné přihlédnout k mnoha faktorům, tak aby instalované tepelné čerpadlo dosahovalo potřebných parametrů a očekávaných úspor.


  Pokud pomineme málo využívané druhy tepelných čerpadel, které odebírají teplo například ze studní, z povrchových vod, nebo solárního systému, zůstávají ve většině případů k dispozici dva základní typy tepelných čerpadel - vzduch/voda a země/voda.

  Rozhodnutí, který z nich bude pro konkrétní budovu lepší, není úplně jednoduché, protože kromě technických rozdílů, jsou zde i podstatné rozdíly ve spotřebě elektřiny a v životnosti.
  Systémy odebírající teplo ze vzduchu mají nižší cenu a jednodušší instalaci, musíme zde ale počítat s přibližně o třetinu vyšší spotřebou elektřiny, než u tepelných čerpadel země/voda a s o něco kratší životností. U tepelných čerpadel vzduch/voda, je také potřebné dávat pozor na jejich hlučnost a umístit je tak, aby nerušila obyvatele vytápěného domu, nebo jejich sousedy. Systémy země/voda je možné realizovat jen u objektů, které mají dostatečnou plochu okolních pozemků pro umístění vrtů.

  U tepelného čerpadla je důležitým prvkem i charakter topného systému. Potřebná teplota vody v topném systému zcela zásadně ovlivňuje cenu vyrobeného tepla. Pokud tepelné čerpadlo napojíme na podlahové vytápění místo radiátorů, zásadním způsobem se tepelnému čerpadlu sníží spotřeba elektřiny. Naopak při použití topného systému vyžadujícího teploty nad 60°C, se spotřeba elektřiny citelně zvýší.

  U bytových domů je nejvhodnější nasazení tepelných čerpadel v lokalitách, kde cena tepla přesahuje 600 - 700 Kč/GJ. Další podmínkou je dostatečně dimenzovaná přípojka elektřiny a nízkoteplotní topný systém, který umožní tepelnému čerpadlu pracovat s nízkými provozními náklady. U objektů, které jsou zateplené, v mnoha případech topný systém vyhovuje potřebám tepelného čerpadla a není nutné ho rekonstruovat.

  Tepelné čerpadlo je spolehlivé zařízení, které se v České republice využívá již více než 20 let a zajišťuje vytápění několika desítek tisíc budov. Kromě rodinných domů, kde je využití tohoto ekologického zdroje tepla nejčastější, nalezneme tepelná čerpadla i ve velkých komerčních budovách, například brněnském AZ TOWERU, který je nejvyšší budovou v ČR.