RCB

Semináře

Stejně jako ostatní společnosti i my se snažíme přinášet vám aktuální informace formou seminářů.


V poslední době je ale nabídka tak značná, že zájemce stojí před nelehkým úkolem. Který seminář si vybrat? Kde skutečně dostanu tolik potřebné informace?
Účast na seminářích postupně klesá. Proto nás přímo zaskočil zájem o semináře, kterých jsme se zhostili ať sami, nebo společně se sdružením CERPAD, před prázdninami tohoto roku. Původně jsme objednali sály pro třicet účastníků, ale pro velký zájem jsme nakonec všechny semináře pořádali v sále pro dvě stě účastníků!

Přínosné byly pro nás ohlasy účastníků, ve kterých bylo hodnoceno především:
1. Místo konání - naprosto vyhovující pro všechny účastníky
2. Program – vyvážený a pro zvolenou cílovou skupinu více než aktuální
3. Přednášející – zjevně kvalifikovaní, kladné ohlasy především na JUDr. Radku Chlebcovou.
Přinášíme Vám vyjádření jednoho z účastníků: „.....Paní doktorku Chlebcovou nechci dále moc vychvalovat, ale mám pocit, že problematiku má v malíčku, je-li to možné vůbec říct při složitosti legislativy. Vyzařuje z ní osobní zájem o věc, což je pro mě rozhodující. Její reakce na dotazy z publika byly velmi kvalifikované“. Stejně kladná hodnocení jsme obdrželi i na další přednášející, např. panu Ing. Zerzáňovi ze společnosti Techem bylo doporučeno nevysílat svého zástupce na semináře, aby „nebyl ve svých dalších přednáškách zastíněn“.
Jediná negativní připomínka zazněla k vlastní organizaci prezence před zahájením semináře. Při tak velkém počtu účastníků, kdy navíc většina přichází těsně před zahájením, je pak problém všechny co nejdříve odbavit. Proto pro další semináře organizaci posílíme ke spokojenosti všech účastníků. Těšíme se na Vás.

CO CHYSTÁME?
Na základě vašich ohlasů přistupujeme k sérii podzimních seminářů.

Témata?
- Nová právní úprava SVJ a BD, novinky v oblasti vyúčtování, a dále
- Témata, která žádáte.

Využijte možnosti požádat si o Vámi preferované téma na adrese:
Info@cechbydleni.cz
Kde získáte informace a možnost přihlášení?

www.cechbydleni.cz