RCB

Vaše dotazy

12črv

Dobrý den,
naše družstvo (32 bytových jednotek) si před rokem vzalo úvěr na zateplení a rekonstrukci domu s odloženou splatností – doposud se platily jen úroky. Nyní se má začít splácet a někteří členové družstva mají zájem o okamžité jednorázové splacení své části úvěru. Banka s tím nemá problém (mimořádná splátka), ale objevil se problém s určením dlužné částky, připadající na jednotlivé byty.
V družstvu je spor o tom, jakým způsobem se má určit tato částka – dle plochy jednotlivých bytů, nebo zda má každý byt bez ohledu na velikost platit stejnou částku. Existuje nějaký právní předpis, který jednoznačně stanovuje, jak postupovat v této situaci?
Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Přeji dobrý den,
k tomu aby bylo možné odpovědět, prosím o zprávu:
Jakou formou se podílíte na úhradě úroku z úvěru? Je částka hrazena ve stejné výši pro každý byt, a nebo výše splátky odpovídá velikosti bytu, či byl zvolen jiný klíč pro výpočet? Máte uvedenou otázku řešenu ve stanovách družstva?
Děkuji
S pozdravem Chlebcová

27kvt

Dobrý den,
naše SVJ se na výroční schůzi každoročně nikdy nesejde ve větším počtu než 40 procent. Protože nás nikdy není nad 50 %, nemůžeme nic schvalovat, např.zvýšení částky plateb do fondu oprav, apod.. Lze nějak změnit stanovy, aby se mohlo hlasovat např. pouze s členy přítomnými na schůzi SVJ?
Děkuji za odpověď

Odpověď

Přeji dobrý den, paní Rákosová.
K Vašemu dotazu:
Bohužel není možné postupovat v rozporu se Zákonem o vlastnictví bytů a proto je potřeba sejít se v nadpoloviční většině k tomu, aby shromáždění vlastníků jednotek bylo usnášení schopné. Konkrétně řeší usnášení schopnost hromadění §11 článek 2 Zákona č. 72/94 Sb, v platném znění - Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů; k přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných hlasů.
Není tedy možné stanovami měnit zákon.
S problémem stejným jako u Vás v domě se ale setkávám poměrně často. Částečným řešením bude nová zákonná úprava ale to až od 1.1.2014.
V případě zájmu se můžete zaregistrovat do našeho programu Právo-Energie-Stavba a získat tím bezplatný přístup k potřebným aktuálním informacím.
Přeji pěkný den. S pozdravem Chlebcová
Děkuji
S pozdravem Chlebcová

09kvt

Jsme SVJ-22 byt.jednotek. Nový vlastník by chtěl odkoupit část chodby(společné prostory cca 4m2)u bytu a tím si byt rozšířit.V případě 100%souhlasu všech vlastníků-jak se bude měnit "prohlášení vlastníka"-pokud je to vůbec možné? Kdo by hradil náklady?Nebo lze tento prostor se souhlasem 100%vlastníků pouze pronajmout,/vystavění zdi a dveří/na vlastní náklady, z prostoru by platil "nájem" velikosti částky do FO/m2 a v případě prodeje by uvedl věc do původního stavu nebo by nový majitel souhlasil s původními podmínkami.
Děkuji za odpověď.
Zbyňková - za výbor SVJ Šimůnkova 1592,P-8

Odpověď

Přeji dobrý den, paní Zbyňková.
Nejčistším řešením je v tomto případě Vámi navrhovaná změna prohlášení vlastníka. Při počtu 22 jednotek je reálné i celkem rychlé ověření podpisů jednotlivých vlastníků, což bývá problém u více bytových domů. Problém nebývá jak uvádím ve vyhotovení změny prohlášení ale v zajištění podpisů. Úhrada nákladů spojených se změnou by měla být věcí toho, v čí prospěch se změna provádí. V případě, kdy máte zájem o přípravu změny v prohlášení, je možné využít služeb naší kanceláře.
S pozdravem Hana Chlebcová