RCB

Rekonstrukce svislých a ležatých rozvodů.

 • Výměna vodovodních rozvodů v panelovém domě


  V panelových domech jsou stávající stoupačky vodovodu provedeny ocelovým potrubím v instalačních šachtách bytových jader. Vzhledem k drobným netěsnostem na vodovodním i kanalizačním rozvodu je mnohdy klima instalačních šachet vlhké. Vlivem vlhkosti korodují ocelové trubky vodovodního rozvodu nejen z vnitřní strany, ale i ze strany vnější. Životnost ocelových rozvodů se podle kvality potrubí pohybuje mezi 15 - 30 lety. Díky vlhkosti v instalačních šachtách dochází také k poškození rozvodu plynovodu a vzduchotechniky. Často také vzniká poškození ocelových konstrukcí instalačních šachet a obkladového deskového materiálu.

  V případě, kdy jsou stále častější závady na těsnosti vodovodních rozvodů, je vhodné uvažovat o výměně potrubí za nové. Ocelové potrubí se dnes již prakticky kromě hydrantových rozvodů nepoužívá. Nejčastější náhrada ocelového potrubí jsou v současnosti rozvody z polypropylenu třídy C, označované jako PPC nebo PPR. Na trhu se setkáte s potrubím tohoto typu pod obchodními názvy Hostalen nebo Instaplast.

  Vodorovné rozvody v suterénu objektu
  Při celkové rekonstrukci vodovodního rozvodu v domě doporučujeme nejdříve realizovat výměnu ležatých rozvodů SV, TUV a recirkulace TUV, které většinou leží v suterénu domu. V souvislosti s výměnou ležatých rozvodů je většinou nutné vyměnit vodoměrnou soustavu SV a opatřit jí na výstupu rozdělovačem pro pitnou a požární vodu. Tento rozdělovač musí být vždy proveden ocelovým potrubím a ocelovými armaturami. V případě požáru lze pak vypnout rozvod pitné vody a ponechat v provozu rozvod vody požární (přívody k hydrantům). Veškeré vodorovné rozvody musí být vhodně zafixovány pomocí podpěr potrubí nebo musí být instalovány ve speciálních žlabech. Rozvody SV i TUV musí být také vhodně izolovány (doporučujeme izolaci u TUV o tl. min. 16 mm, u SV o t. min. 8 mm).

  Stoupací rozvody
  Při výměně stoupacího rozvodu vodovodu jsou nejdříve demontovány dveře instalační šachty, vypuštěna voda z potrubí a demontovány vodoměry. Následně dochází k vyřezání stávajících svislých ocelových rozvodů. Nové rozvody musí být instalovány tak, aby byla zajištěna neměnným způsobem jejich poloha. Naše firma provádí fixaci proti svislému posunu (sesunutí) stoupaček v kadém patře těsně pod místem bytové odbočky (pod T-kusy a pod nátrubkem recirkulace TUV). Při instalaci svislých vodovodních rozvodů je vždy nutné vypočítat správně dimenzi potrubí a raději průřezy předimenzovat, než zvolit slabší průměr. U rozvodů SV je důležité také zjistit, jaké typy splachovačů WC jsou používány. Jsou-li v bytech osazeny beznádržkové armatury typu "Aqua", je nutné průřez stoupacího potrubí o dimenzi zvýšit. V tomto případě doporučujeme provést celou stoupačku stejnou dimenzí až k vrchním bytům a navíc realizovat co nejdelší vzduchový vyrovnávací díl v nejvyšším patře (tzv. vzduchový píst nad poslední odbočkou k bytu - potrubí, ve kterém se nachází vzduch, který vyrovnává díky své rozpínavosti tlakové rázy). Stejně jako u vodorovných rozvodů doporučujeme provést důkladně tepelnou izolaci stoupacích rozvodů. Zvláštní pozornost musí být také věnována prostupům podlahou jednotlivých pater. Prostupy musí být provedeny tak, aby byla zajištěna dilatace potrubí a zároveň bylo vyhověno požárním předpisům. Nedílnou součástí uvedných prací je také instalace takzvanécho ochranného pospojení. Jde vlastně o elektrický rozvod, který je proveden vodičem CY 10 mm a vyšším a v podstatě nahrazuje původní ochranný rozvod (uzemnění), který byl proveden ocelovým potrubím. Rozvod ochranného pospojení musí být napojen na ochranné svorkovnici v domovním rozvaděči a musí probíhat podél stoupacího rozvodu vodovodu. K páteřnímu rozvodu ochranného pospojení se připojují kovové kontrukce bytových jader, ocelové části potrubí vedoucí do bytu (nedošlo-li k jejich výměně za potrubí plastové), plynové rozvody, zemnící vodiče van atp.. Po výměně stoupacího rozvodu vodovodu musí být vždy doložena kromě tlakových zkoušek vodovodu i revize ochranného pospojení.

  Bytové rozvody
  Při výměně vodovodních rozvodů v panelových domech, jejichž majitelem jsou Bytová družstva nebo Společenství vlastníků domů dochází často ke sporům o provedení výměny bytových rozvodů vodovodu a způsobu úhrady těchto prací. Často vzniká z našeho pohledu rizikový stav, kdy majitel domu neprovede opravu vnitřních bytových rozvodů a tuto investici ponechá na provozovatelích jednotlivých bytů. Často tento stav odpovídá "stanovám družstva" nebo textu "prohlášení vlastníka". Druhou stranou mince je čistě technický aspekt věci. Nedojde-li k výměně vnitřních bytových rozvodů, dochází pak často díky zvýšení tlaku vody po výměně vodorovných a svislých rozvodů k závadám na vnitřních bytových rozvodech (praskání rozvodů, flexibilních propojovacích hadic atp.). Proto doporučujeme provedení výměny vnitřních bytových rozvodů v souvislosti s výměnou rozvodů stopacích.