RCB

Neplatiči

 • Neplatiči jsou noční můrou jak v případě společenství vlastníků jednotek, tak i v případě bytových družstev. Na základě našich dlouholetých zkušeností s řešením této problematiky jsme připravili několik postupů a doporučení, které mohou problémy s neplatiči minimalizovat a zamezit tak vzniku dalších dluhů nebo jejich navyšování na částky, které jsou posléze jen velmi obtížně vymahatelné.

  Jedná se zejména o tyto kroky:

  - urychlené informování o vzniku dluhu správcem nemovitosti. Společenství vlastníků jednotek i bytové družstvo by mělo být správcem nemovitosti o dluhu informováno v podstatě neprodleně, aby se mohlo rozhodnout, jak bude dál postupovat, a aby mohlo předejít dalšímu nárůstu dluhu. Ve chvíli, kdy je dlužník zadlužený „až po uši“, je velmi malá pravděpodobnost, že dluhy související s bydlením budou uhrazeny v rámci exekuce navržené jiným z jeho věřitelů,

  - jednání s dlužníkem za účelem dohody o splacení dluhu,

  - urychlené získání exekučního titulu,

  - urychlené zahájení exekuce,

  - využití právních možností k zajištění pohledávky společenství vlastníků jednotek nebo bytového družstva.